Phát triển kinh tế từ phụ phẩm nông nghiệp

Phát triển kinh tế từ nông nghiệp – Cơ sở và công thức

Mỗi năm, nước ta lem ra trên 255,63 triệu tấn công nghiệp. Nguồn phụ phẩm, sản phẩm như vậy nếu không có cơ chế thu gom, xử lý và đầu ra sẽ là một gánh nặng cho kinh tế, xã hội và môi trường. Việc phát triển kinh tế từ phụ phẩm cần tham gia vào cuộc họp của chính phủ và sự việc chung của toàn xã hội để có hướng đi đúng đắn, giải quyết các vấn đề.

Phát triển kinh tế từ phụ phẩm nông nghiệp: Tiềm năng nhưng đầy thách thức

Theo mới nhất thống kê số liệu, lượng phụ phẩm, phế phẩm trong cây trồng đạt 90,57 triệu tấn vào năm 2010 và tăng 101,93 triệu tấn vào năm 2020. Sự chuyển đổi cây trồng và quy mô trồng là chính yếu tố làm cho lượng phụ phẩm nông nghiệp gia tăng nhanh chóng.

Đa phần, phụ phẩm, phế phẩm nông nghiệp có lượng sinh khối lớn, chủ yếu là hợp chất hữu cơ. Nếu chuyển đổi hiệu quả, lượng sinh khối này có thể trở thành năng lượng, phân bón, chất nền trồng cây… giúp giảm đáng kể sự phát thải khí nhà kính.

Hiện nay, một số đơn vị, doanh nghiệp đã sử dụng máy sơ dừa công nghiệp để tái chế nông nghiệp thành sản phẩm phục vụ trồng trọt, nuôi dưỡng và tái tạo năng lượng. Tuy nhiên, sản xuất định dạng vẫn diễn ra ở quy mô nhỏ, lẻ và không đồng bộ. Thống kê chỉ ra rằng, mới chỉ có 30% phụ phẩm trong hoạt động trồng trọt và 60% chất nuôi cấy được thu gom, xử lý và tái tạo thành sản phẩm được sử dụng.

phát triển kinh tế từ phụ phẩm nông nghiệp với máy xay xơ dừa

phát triển kinh tế từ phụ phẩm nông nghiệp với máy xay xơ dừa

Ngoài luật và những nghị định ban hành, cần hoàn thiện công nghệ sản xuất, công nghệ xử lý và chuyển hóa năng lượng giúp tận thu triệt để nguồn sinh khối dồi dào có trong phụ phẩm và giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực lên môi trường. Tiến hành thu gom, phân loại để giảm thiểu chi phí sản xuất và nâng cao hiệu quả chuyển đổi. Cơ chế tài chính cần linh hoạt, đấu thầu công khai, tổ chức phát triển sản phẩm đồng bộ với bán hàng, quảng bá để tìm đầu ra tiêu thụ sản phẩm.

Do đó, để phát triển kinh tế từ phụ sản phẩm, chúng ta cần có những cơ chế, chính sách và sự tham gia của các cấp lãnh đạo để hỗ trợ và tìm ra công cụ phù hợp nhất, biến đổi “rác” thành “Vàng”. Cân bằng cân bằng phát triển kinh tế với lợi ích xã hội, môi trường và an sinh xã hội. Chúng tôi đã nhận được tiềm năng từ phụ sản phẩm, nhưng chúng tôi để biến chúng từ sản phẩm thành vàng sẽ là công thức không hề nhỏ của cả cộng đồng, để phát triển từ những thứ bỏ đi.

 

Related Posts

Add Comment