Hướng dẫn đầu tư bất động sản đúng cách

Mặc dù không có hướng dẫn đầy đủ về cách mua bất động sản cho thuê / trở thành một nhà đầu tư bất động sản, dưới đây là những bước chính mà bạn cần thực hiện sau khi đã có quyết định mua bất động sản đầu tư.

đầu tư bất động sản

  1. Làm bài tập về nhà của bạn.

Mua một căn nhà cho thuê có thể hấp dẫn như mua nhà của bạn, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn nên vội vã trước khi bạn thực hiện nghiên cứu về bất động sản. Mặc dù bạn không cần phải là một chuyên gia về đầu tư bất động sản hoặc thậm chí trong lĩnh vực bất động sản, bạn phải làm bài tập ở nhà đúng cách.

  1. Đến ngân hàng.

Ngay từ khi bắt đầu, bạn phải nghĩ đến việc tài trợ tài sản cho thuê mà bạn sẽ mua. Việc trả tiền thuê bất động sản bằng nhau cũng quan trọng bằng việc tìm đúng tài sản. Do đó, bắt đầu sắp xếp việc tài trợ ngay khi bạn bắt đầu tìm kiếm một tài sản thu nhập tiềm năng. Nói chuyện với ngân hàng của bạn về số tiền bạn có thể mua được. Điều này sẽ phụ thuộc vào số vốn khởi đầu của bạn, nếu có, và tiền thuê dự kiến ​​cho bất động sản đầu tư mà bạn sẽ kết thúc mua.

  1. Làm bài toán.

Một khi bạn đã có ý tưởng về loại tài sản thu nhập bạn muốn đầu tư và thế chấp bạn có thể trả nổi, hãy tính một số. Đừng vội vã đầu tư vào bất động sản mà không làm toán đúng đắn trước tiên. Dường như đơn giản: tiền mặt bằng thu nhập trừ chi phí. Thu nhập là tiền thuê mà bạn sẽ tính phí cho người thuê của bạn cho tài sản đầu tư của bạn.

Related Posts

Add Comment